Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272843
Sted- og lokalitetsnummer
010108-30
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning til opstemning af vand i Store Følstrup Dam. Ca. 70 m lang og 12 m bred, orienteret NV–SØ. Højde på indersiden(SV) er 1,0 m og højden på ydersi­den (NØ) 3 m. Stor skovvej på dæmningens krone. Afløbet fra dammen findes i dammens Ø-hjørne, hvor vandet føres helt uden om dæmnings SØ-ende.Følstrupbækkens vand - kanalens vand (fr. nr. 2728:47) - passerer dæmningens NV-ende. Passagen er rørlagt. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke reparationer af Følstrupbækkens rørlagte gennemløb, eller dammens afløb.

Undersøgelseshistorie

1994
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links