Oversigt - fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272854
Sted- og lokalitetsnummer
010301-147
Anlæg
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kanal. Formentlig en sidekanal til Frederik d. IIs kanal. Fra 1,5 og op til 8,0 m dybe gennemgravninger af terrænet, i en 230 m lang lige linje, fra den centrale, lavtliggende del af ”Tysker Plantage” (afd. 875) og ud til skovgrænsen i SV. Af de 8 m i dybden udgår de øverste 2 m den opgravede jord.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterKanal.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links