Oversigt, nordvestlige del - fra SSV
.
Oversigt, nær kanalkryds - fra SØ
.
Oversigt, sydvestlige del af kanal - fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272859
Sted- og lokalitetsnummer
010301-150
Anlæg
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1563 e.Kr. - 1570 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Frederik IIs kanal, også kaldet "Svenskegrøften". Starter helt i NV, og forløber i et stort ”S” med retning mod SSØ. I NV- delen af afd. 895 deler kanalen sig - eller det forholder sig snarere sådan, at et nyere forløb her erstattet et ældre.Mit gæt er, at det ældste forløb er det, der har retning mod S, og kan følges til midt i skovens S-skel. Det nyere forløb er det der har retning mod SØ, og ender helt ude i skoens SØ-hjørne. Der hvor de to forløb starter, findes en stump kanal på ca. 30 m som har bagfald, idet den falder mod NV.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrederik II's kanal. Forløbet gennem Selskov.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links