Karrebæk Mølle ligger på Karrebækvej 852, tidl. Kirkebakken 6 i Næstved Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Møllen er bygget som kornmølle ca. 1860. Udover at fungere som kornmølle, havde møllen også funktion som sømærke, idet den ved sin høje beliggenhed var fuldt synlig for de sejlende på Karrebæk Fjord. Møllen var i drift indtil 1945 og blev restaureret i 1980'erne.

Beskrivelse

Karrebæk Mølle ligger øverst på en bakke vest for landevejen ved indkørslen til Karrebæk. Ca. 80 meter syd for møllen ligger Karrebæk Kirke. Møllen er ikke funktionsdygtig og er ved lejlighed åben for offentligheden. Karrebæk Mølle er en bakkehollænder, hvor gennemkørslen og møllens nederste etage er bygget ind i den bakke, som selve møllekroppen er bygget på. Møllekroppen står på et grundmuret fundament, der er hvidkalket, selve møllekroppen er ottekantet og opført i spåndækket træværk, vinduerne er hvidmalede, den spåndækkede møllehat er løgformet og vingerne er sejlførende. Møllen har jordomgang og krøjes med svans. I det indre er de oprindelige lofter bevaret: kværnloft, stjernehjulsloft og hatloft, her findes delvist løst mølleinventar, så som sigte, stjernehjul, stokkedrev, hathjul, krondrev og løse møllesten.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Karrebæk Mølle knytter sig til dens beliggenhed på en bakke ca. 15 m over havet. Med sin høje beliggenhed, ses møllen vidt omkring i det ret lave landskab omkring fjorden. Set fra landevejen mod Næstved danner møllen og kirketårnet en stærk og effektfuld silhuet på bakketoppen. Fra møllen er der vid udsigt over Karrebæk Fjord. Møllens beliggenhed på en bakke i udkanten af landsbyen har givet optimale vindforhold, da den var i drift som kornmølle.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Karrebæk Mølle knytter sig til dens nære beliggenhed i udkanten af landsbyen Karrebæk, hvor den udgør en vigtig del af et traditionelt landsbymiljø med kirke og præstegård. Byen havde før i tiden også gadekær, smedje og fattiggård. Møllens nære tilknytning til landsbyen på kanten af det åbne land, viser dens vigtige funktion i det førindustrielle landbrug, der var lokalt orienteret og stærkt afhængig af vejret. Lokalt har Karrebæk Mølle før i tiden haft stor betydning, da den som funktionsdygtig kornemølle blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle. Idet den var et markant pejlemærke i landskabet har man også brugt vingerne til at signalere vigtige begivenheder såsom dødsfald/sorg, glæde og arbejdspause. Da Karrebæk Mølle yderligere tydeligt ses fra Karrebæk Fjord har den gennem tiden fungeret som sømærke og har siden 1999 haft en grøn lanterne placeret som sømærke i det nordøstlige vindue.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier i Karrebæk Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse samt til den måde møllen fysisk integreres i landskabet ved at gennemkørslen og møllens nederste loft er indbygget i Kirkebakken. Den gennemgående brug af tjærebehandlet træ i det ydre giver endvidere møllen en naturlig patina, der passer til dens alder og traditionelle udformning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links