Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234221
Sted- og lokalitetsnummer
060305-560
Anlæg
Kildeanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2010 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helligkilde, ”Koldekilde”. Anlægget består af en rund brønd, opmuret til ½ m højde , af små tilhuggede granitsten (brolæggerstørrelse). Brønden er forseglet med et rundt, 15 cm tykt stendæksel, 105 cm i diameter.Foran, SV for, den opmurede brønd findes en stenkumme, 40 x 40 cm stor i indvendig mål og 25 cm dyb, som vandet inde fra brønden, gennem et hul i VSV-siden, løber ud i. Arealet omkring brønd og kumme er brolagt i en halvcirkel med en radius at 1,5 m.Vandet fortsætter sit løb gennem et jernrør, stadig mod SV, til endnu en kunne. Kunnen er af jern, og nu næsten rustet op. Den er 55 cm i diameter, lige så dyb og omsat med marksten. Herfra fortsætter vandet mod bækken.Anlægget restaureret i nyere tid.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellig kilde.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links