Oversigt, set fra NNØ
.
Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234227
Sted- og lokalitetsnummer
060305-569
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1938 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke. Monumentet er sat over de fire bornholmere og en christiansøbo der faldt i kampen for Sønderjylland i 1864. Det er udformet som et dyssekammer, med en 230 x 110 x 90 cm stor dæksten anbragt på 5 mindre bæresten. Monomentet er rejst i 1938. På dækstenen mod Ø er følgende inskription indhugget: ”Til minde om bornholmere som deltog i kampen for sønderjylland for brødres frihed – for danmarks ret”. På bærestenene er navne og datoer på de faldne: Lars Andreas Holm 18. R., * 12/1 1836 i Nexø, d. 29/6 1864 Harald Rudolf Nielsen 3. R., * 2/2 1845 i Rønne, d. 28/6 1864 Carl Chr. Holm, * 17/2 1841 paa Christiansø, d. 29/6 1864 Peter Chr. Riis 18. R., * 25/2 1841 paa Riisegaard Klemensker, d. 25/7 1864 Jørgen Peter Juul LDG. ,* 16/4 1836 i Østerlars, d. 18/4 1864 Mindedyssen ligger i Almindingen, SV for Jomfrubjerget, ca. 50 meter NNV for Segenvej.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiIntet at bemærke
2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMindesmærket er sat over fire bornholmere og en christiansøbo der faldt i kampen for Sønderjylland i 1864 og blev bygget i 1938. Mindesmærket står på en naturlig bakketop og har udtryk som en oldtids megalit/dysse, og udgøres af base med fem kampesten og en stor overligger. Basen er 330 cm NNØ-SSV, 220 cm i SØ-NV og 110 cm høj. Overliggeren er 230 x 110 x 90 cm. Mindesmærket består af fem støttende kampesten (repræsenterer hver sin soldat) hver med indgraveret navne og data, alle er svært læsbare: Lars Andreas Holm 18. R., * 12/1 1836 i Nexø, d. 29/6 1864 Harald Rudolf Nielsen 3. R., * 2/2 1845 i Rønne, d. 28/6 1864 Carl Chr. Holm, * 17/2 1841 paa Christiansø, d. 29/6 1864 Peter Chr. Riis 18. R., * 25/2 1841 paa Riisegaard Klemensker, d. 25/7 1864 Jørgen Peter Juul LDG. ,* 16/4 1836 i Østerlars, d. 18/4 1864 På overliggerens sydøst side står: ”Til minde om Bornholmere som deltog i kampen for Sønderjylland. For brødres frihed - for Danmarks ret”. På overliggerens VNV-side står "Rejst 1938" **Historik** (af Michael Bach - http://gravminder.blogspot.dk/search/label/Vestermarie) Mindedyssen i Almindingen - syd for Jomfrubjerget - blev rejst i 1938 på initiativ af Bornholms kommandant, oberst Waagepetersen. 1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 596 Carl Christian Holm, født 17. februar 1841 på Christiansø, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af soldat og fisker Lars Jørgensen Holm og Anne Marie Møller. Boede hos moderen på Christiansø i 1855. Cohen 1864/150: Carl Christian Holm Christiansø. 2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 628 Lars Andreas Holm, født 12. januar 1836 i Neksø, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af daglejer Christian Hansen Holm og Engel Margrethe Larsdatter. Gift med Karen Marie Mikkelsen, med hvem han havde et barn i 1860. Brænderikarl i Neksø i 1860. Ses ikke hos Cohen. Tabslisten: Lars Andreas Holm Nexø. 3. Garder ved Livgarden til fods, 4. kompagni, nr. 43 Jørgen Peter Juul, født 6. april 1836 i Østerlars, Østerlarsker sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af arbejdsmand Christen Juul og Bodil Cathrine Isaksdatter. Forlod øen og flyttede til København i 1854. Cohen 1864/87: Jørgen Peter Juhl Øster Larskjær. 4. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, overkomplet nr. 4 Harald Rudolph Nielsen, født 2. februar 1845 i Rønne, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skræddermester Jens Nielsen og Juliane Spindler. Flyttede med forældrene til København senest 1850. Cohen 1864/101: Harald Rudolph Nielsen Kjøbenhavn. 5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 502 Peter Christian Riis, født 25. februar 1841 på 68. selvejergård (Risegård), Klemensker sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 25. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 27. juli. Søn af gårdejer Hans Peter Riis og Margrethe Michelle Madsen. Avlslærling på Petershvile, Annisse sogn, Frederiksborg amt i 1860. Cohen 1864/150: Peter Christian Riis Bornholm. Mindedyssen er gengivet i Bornholmske Samlinger 2014.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links