Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410955
Sted- og lokalitetsnummer
220205-52
Anlæg
Kildeanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Bodenhoffs" kilde. Anlægget består af et nærmest trapezformet bassin med stensatte kanter. Bassinet måler 8 m i Ø-V, 6,5 m i N-S. Stensætningen er i N udformet som en dæmning gennem hvis midte vandet har sit afløb. Midt i bassinet er sat en rund brønd bestående af 2 skifter tilhuggede granitsten. Brøndens indvendige og udvendige diameter er henholdsvis 0,75 og 1,15 m. Uden om brønden er der en afstivning af løse sten 2,25 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

1889
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterPå generalstabens kort kaldet "Ulvekilde".
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bodenhoffs Kilde". I midte en rund brønd sat af 2 skifter af tilhugne granitsten, indvendig diam. 75 cm., udvendig 115 cm. 15 cm. høje sten, 8 synlige i en ring, afstivning af løse sten, 2,15 m. i diam. Uden om dette et trapezformet bassin afgrænset af en stensætning, ca. 1 m. over (...?) til afstivning af jorden. N for er stensætningen en dæmning, igennem hvis midte kilden har sit udløb. (..............?). Enkelte steder spor af restaureringsforsøg med cement. Afløbet er bygget af en trækasse, 11 m. lang med 4 "trin".
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning"Bodenhoffs" kilde. Anlægget består af et nærmest trapezformet bassin med stensatte kanter. Bassinet måler 8 m i Ø-V og 6,5 m i N-S. Stensætningen i N er udformet som en dæmning gennem hvis midte vandet har sit afløb. Midt i bassinet er sat en rund brønd bestående af 2 skifter tilhuggede granitsten. Brøndens indvendige og udvendige diameter er henholdsvis 0,75 og 1,15 m. Uden om brønden er der en afstivning af løse sten 2,15 m i diameter.
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links