Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
161250
Sted- og lokalitetsnummer
120403-7
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/5 1943 12/10 1960, tilføjelse. Finderup kirketomt. Tomten er 20 m lang, 11 m bred og henligger i grønjord, hvoraf en del af fundamentsresterne er fjernede. Dette mindesmærke må således ikke sløjfes, beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af sten og jord, tilførsel af sten og affald eller nogen anden måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Tilføjelse (dekl.tingl. 12/10 1960): Efter at de i jordoverfladen liggende grundsten er fjerne- de, således at hele arealet ligger i græs, er det fredede område markeret i terrænet ved fire servitutblokke som an- givet på vedføjede opmåling af 5/7-1960.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1960
Museal udgravning - Aalborg Historiske Museum
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links