Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401542
Sted- og lokalitetsnummer
090404-54
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Finstrup kirkeruin. Tomten, hvis bygningsmateriale hovedsageligt er kampesten, består af skib og kor, et tårn mod vest og mod nord og syd en tilbygning, således at kirken har fremtrådt som en kors- kirke. Ruinens murhøjde over det omliggende terræn varierer fra ca. 0,5 m til ca. 2 m. Op mod murens yderside ligger græsklædte voldinger, mens kirkens indre, bortset fra tårnet, er tømt ud.

Undersøgelseshistorie

1500
Registrering via historisk dokumentation - Odense Bys Museer
1871
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Uspecificeret institution
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1957
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1963
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFinstrup Kirketomt. Mål: 2,0 x 35,0 x 35,0 m. Murlevn, indvendig op til 1,7 m. høje, af korskirke. Murene består af (hovedsagelig) rå og (kun i mindre omfang) kløvet kamp lagt i mørtel. Ruinens murkroner er bevokset med græs og urter, lige som kirkerummenes frilagte indre areal og den ca. 2 m. høje, jordfyldte tårnruin i V. I markoverfladen omkring ruinen ses store mængder tegl- og mørtelrester. På grund af det omgivende terræns kuperethed hæver kirkeruinen sig indtil 3 m. over dette. Fortidsmindet er afmærket med et skilt ("Kirkeruin") ved kommunevej 100 m. mod NØ, en trampesti fører herfra over marken frem til ruinen, hvor også en oplysningstavle er opsat. Ruinen plejes af amtet. Adskillige steder ses sten nylig nedvæltet fra murene, især i det N-lige sideskib, men også i selve kirkeskibet. Selv om færdsel på murkronerne ikke kan udelukkes som delvis årsag hertil, har nedvæltningerne dog et sådant omfang, at de for størstedelens vedkommende må tilskrives bevidst hærværk. Den endnu ikke omsatte vegetation under mange af de nedrasede sten tyder også på, at de er faldet nogenlunde samtidig. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende (med god udsigt over Ø-havet), godt oplyst og let tilgængeligt fortidsminde af usædvanlig art. Bevoksning: 1987: Græs
1995
Museal udgravning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1995
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Museal prøvegravning - Odense Bys Museer
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Odense Bys Museer
2002
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links