Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
091460
Sted- og lokalitetsnummer
100203-221
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Overdorf Fjerding i Gl. Kirk by Hundslund kirketomt. En kirketomt, 34 m lang i øst-vest, 10 m bred i nord-syd, beliggende øst for gården. Kirkegården ligger endnu ret urørt.

Undersøgelseshistorie

1420
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Vendsyssel Historiske Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHundslund Kirketomt i Gl. Kirk. Græsklædt med hækomkranset grundrids.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links