Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131283
Sted- og lokalitetsnummer
120502-100
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sørup kirketomt med omliggende kirkegård De under nuværende terrænoverflade eksisterende rester af Sørup kirke og omliggende kirkegård må ikke fjernes, udjæv- nes, ændres eller beskadiges. Kirkebygningens placering er angivet på vedlagte deklarationsrids. Det fredede areal, der er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning, kan dyr- kes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jord- bearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1961
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1976
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1997
Museal prøvegravning - Aalborg Historiske Museum
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Aalborg Historiske Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumAreal for placering af nu fjernet kirkegård og kirke. Gl Sørup Kirke.
2015
Diverse sagsbehandling - Nordjyllands Historiske MuseumLokalitetens placering rettet. Dette var placeret ca. 70 m for sydligt. Rettelsen er foretaget på baggrund af den landmåleropmåling af kirkekoret, der blev foretaget i forbindelse den arkæologiske undersøgelse i 1997.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links