Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
161251
Sted- og lokalitetsnummer
120408-91
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenstrup kirketomt. Fredningen omfatter den på matr.nr. 9a af Stenstrup, Rostrup sogn, beliggende tomt af Stenstrup kirke, og afgrænses af en linie i to meters afstand fra kirkens fundamentsgrøfter, d.v.s. ca. 15 skridt i Ø og V og ca. 25 skridt i S og N. Dette mindesmærke, som nu henligger delvis bevokset med græs, må således ikke fjernes, ej heller beskadiges ved gravning, bortkørsel af sten og jord, tilførsel af sten og affald el- ler på nogen anden måde forstyrres. Beplantning må ikke fin- de sted, men det må være ejeren tilladt at indhegne det fre- dede areal.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2012
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderBesigtigelse efter anmeldelse
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenstrup Kirkeruin i Rostrup.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenstrup Kirkeruin.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links