Kirketomten, set fra Ø
.
Oversigt fra NNØ
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
111446
Sted- og lokalitetsnummer
120614-41
Anlæg
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Ingen ejerlav og matr.nr. angivet. Tingl.: 15/3-1946 er det originale fredningsdokument gennem Kirkeministeriet tilstillet stiftsøvrigheden til opbevaring ved kirkens akter. Øster Hassing gamle kirkegård med kirketomt Det fredede areal er for størstedelen græsklædt og indesluttes af et stendige samt høje træer.

Undersøgelseshistorie

1943
Tinglysning - Kulturstyrelsen
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Aalborg Historiske Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links