Faktaboks

Kommune
Billund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310733
Sted- og lokalitetsnummer
190601-82
Anlæg
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Klokkestabel/-tårn, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Areal omkring den fredede kirkegård. Arealet omslutter kirkegården i 2 meters bredde, regnet fra digets fod. Matr.nr. 7b: Areal omkring den fredede kirkegård. I skellet til matr.nr. 7a. Dekl. af 22 jan. 1943 ikke tinglæst. (ejer: Grene kirke.) : Grene gamle kirkegård. Kirkegården samt det stendige, der omslutter den. Kirkegården ligger ved Grene å. 15.3. 1946 er originaldokument med flg. tekst gennem Kirkeministeriet sendt til Stiftsøvrigheden til bevaring ved Kirkens akter: Den ved Grene å liggende gamle Grene Kirkegård. Kirkegården, som omsluttes af et stendige, skal i henhold til dette dokument bevares i sin nuværende stand. Gravning, pløjning, bortførsel af sten eller jord. tilførsel af affald o.lign. må ikke finde sted. Yderligere beplantning eller ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse, må ikke foretages uden Nationalmuseet II's og Fredningsnævnets tiladelse. 11. Sept. 1946 er denne tekst tinglyst: Som afgrænsning af den i henhold til lov om Naturfredning af 7. Maj 1937 fredede Grene gl. Kirkegård fredlyses herved i medfør af samme lovs Art. 2. st. 1 pkt. 2. et kirkegården omsluttende areal af 2 meters bredde regnet fra digets fod, således af denne strimmel jord vedblivende ligesom nu må henligge enten i græs eller benyttes til korn- eller kartoffeldyrkning i forbindelse med øvrige mark. Derimod må ingen beplantning eller bebyggelse, bort-eller tilførsel af jord, oplagring af sten, affald, materialer og deslige eller forandringer i den hidtidige benyttelse af det fredede areal finde sted uden Nationalmuseets og Fredningsnævnets tilladelse.

Undersøgelseshistorie

1891
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links