.
I Islev Kirke er skabt et rum, som fastholder den besøgendes tanker og tilstedeværelse i øjeblikket og derved bibringer en oplevelse af et meget personligt nærvær.
.
Rødovre Kirke blev opført i 1664, efter at de svenske tropper i forbindelse med belejringen af København havde raseret den middelalderlige forgænger. Kirken er således et af de få eksempler på en dansk landsbykirke fra 1600-tallet.
.

Der er fire kirker i kommunen, hvoraf en er fra 1600-tallet, mens de øvrige er opført i sidste halvdel af 1900-tallet.

Kommunens ældste kirke er Rødovre Kirke, som blev bygget i 1664 efter tegninger af den kongelige bygmester Albertus Mathiesen. Sognets middelalderlige teglstenskirke var blevet ødelagt under Karl Gustav-krigene 1657‑60, og den nye kirke blev opført med et beskedent genbrug af de gamle munkesten nederst i murene, men ellers af små gule sten.

En gennemgribende restaurering af kirken 1958‑59 ved Richard Vessen afslørede spor efter kridtstensmurværk, hvilket antyder, at den nedbrudte kirke havde en kompleks bygningshistorie.

Den nye kirke fik en enkel form som et rektangulært langhus med et tårn. En indskriftstavle over indgangsdøren, nu indmuret i det nyere tårn, erindrer om, at det danske kongepar Frederik 3. og Sophie Amalie havde bidraget til betalingen af byggeriet. I kirken opstilledes den gamle renæssancealtertavle fra 1594 med et tredelt storstykke med et maleri af Jesu opstandelse flankeret af to skriftfelter samt herover et topstykke med et maleri af Jesu bøn i Getsemane.

Kirken fik ca. år 1800 et våbenhus på nordsiden, og i 1837 opførtes det nuværende smalle tårn som afløser for et ældre tårn. Ved restaureringen blev det meste af kirkens inventar udskiftet, med undtagelse af altertavlen og døbefonten. Ved kirkens østgavl byggedes en smallere tilbygning, der skulle tjene som sakristi, og øst for våbenhuset kom en tilsvarende udbygning med venteværelser for brude og dåbsbørn. En ny ombygning 2000‑01 fjernede sakristiet fra 1959 ved kirkens østgavl. I stedet blev kirkens langhus forlænget 6 m mod øst, og en nyopført lille tilbygning på nordsiden kom til at rumme sakristi og andre praktiske lokaler. Kirken, som i en periode har stået hvidkalket, fremstår nu, i overensstemmelse med kommunenavnet, rød.

Rødovres udbygning som forstad til København siden midten af 1900-tallet medførte et behov for et større kirkegårdsareal, og en ny kirkegård blev fra 1946 anlagt ved den tidligere gård Grøndalslund. Kirkegårdskapellet, som blev tegnet af Viggo Boesen i 1948 og opført i 1951 som en enkel rødstensbygning, blev i 1952 indviet som Grøndalslund Kirke. I 1958 fik kirken sit eget sogn. Lidt senere tilkom Hendriksholm Kirke, der blev opført i 1961 efter tegning af Richard Jessen, som en ret traditionelt udformet bygning med skib og et højt klokketårn, om end helt bygget af beton. Østvinduet i glasmosaik er udført af Palle Bruun.

Kommunens yngste kirke, Islev Kirke, er også den arkitektonisk mest interessante. Den er tegnet af Inger og Johannes Exner og stod færdig i 1970. Den borgagtige kirke er opmuret af teglsten i vekslende farver og med grove og ujævne mørtelfuger, som giver anlægget en nærmest middelalderlig patina. Det massive, lukkede klokketårn lader lyden fra klokkerne slippe til vejrs gennem opadvendte, kræmmerhusformede lydtragte. Det kvadratiske kirkerum har et dunkelt og stemningsfuldt indre, hvor lyssprækkernes skrålys fremhæver alle ujævnheder i væggenes teglstensflader. Under gudstjenester tændes levende lys i væggenes rækker af lyseholdere, så der opstår en næsten katakombeagtig intimitet. Kirkens murede alterbordsplade synes at svæve på en søjle af samme materiale, og derover hænger et smedet jernkrucifiks af Robert Jacobsen. Kirkens orgel er bygget af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri i 1971 og udbygget 2015‑16. Orgelpulpituret hviler på en skov af røde søjler, og orgelfacaden, som er tegnet af kirkens arkitekter, byder på en farveholdning i blåt og lilla med en enkelt stor, hvirvlende roset i gult.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker