Klintegården ligger på Drejø Skov 16 i Svendborg Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Klintegården knytter sig i det ydre til det sammenhængende trefløjede anlæg med to længer i bindingsværk og med stråtag samt den sydlige længe i grundmur og med eternittag. Anlæggets opbygning og udtryk, herunder sporene af ombygninger, beskriver udviklingen i landbruget fra før udflytningen fra Drejø By omkring 1830 og frem til 1960-erne. Sporene af en gårdmølle med akseldele inde i vestlængen og sokkel ude vest for længen er også en del af den kulturhistoriske værdi. I stuehuset og vestlængen knytter den kulturhistoriske værdi sig endvidere til bindingsværket med hvidkalkede tavl samt til de sammenhængende stråtage med kragtræer. I stuehuset med to små halvbuede kviste mod nord og en lidt større trefags kvist mod syd/gårdsiden. I vestlængen med en tagfodskvist med luge mod øst/gårdsiden. Endvidere til vinduerne, de fleste tofags med brede blysposser og mange bevarede håndsmedede beslag, samt til yderdørene med fyldinger, specielt den midterste og den østligste. I det indre af stuehuset knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvis bevarede grundplan, bræddelofterne med synlige bjælker, trægulvene, de indvendige revle- og fyldingsdøre med tilhørende gerichter, samt til det faste inventar som skabe mv. I det indre af vestlængen knytter den kulturhistoriske værdi sig til sporene fra tidligere funktion, eksempelvis hønsehus samt til de bevarede dele fra gårdmøllen. I sydlængen, som består af to bygninger sammenbygget i forlængelse, knytter den kulturhistoriske værdi sig udvendig til sporene af ombygninger og ændringer gennem tiden, fra opførelsen omkring år 1900 til gården blev taget ud af drift, formentlig i 1960-erne. Herunder markeringen af forlængelsen samt vinduessætningen med ret store støbejernsvinduer mod nord/gårdsiden og nyere moderne staldvinduer i den østlige del af sydsiden (kostalden), samt mindre støbejensvinduer i den vestlige del af sydsiden (svinestalden). I det indre af sydlængen knytter den kulturhistoriske værdi sig til svinestalden med trælofter og bevaret inventar i den vestlige del og den noget nyere kostald med malkerum og glatpudsede lofter og samt bevarede kostager i den østlige del.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Klintegården knytter sig til det sammenhængende trelængede anlæg, dog først og fremmest til stuehuset og til vestlængen, som fremtræder helstøbte i sortmalet bindingsværk med hvidkalkede tavl og sammenhængende stråtage mod gården (syd og øst). De blysprossede vinduer og fyldingsdørene indgår som en integreret og sammenhængende del af helheden. Gårdspladsens opdelte brolægning indgår også som en tilhørende arkitektonisk værdi. Indvendig knytter den arkitektoniske værdi sig til sammenhængen og helheden, herunder bræddegulvene og bræddelofterne, samt til detaljerne omkring de indvendige døre og disses hængsler og gerichter. Endvidere til de indbyggede skabe og disses detaljer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links