Klosterkilden ligger på Dronning Margrethes Vej 1 (tidl. Frederiksborgvej 2) i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Klosterkilden var den betydeligste kilde i den østlige kilderække i Roskilde. Om end den var væsentlig mindre end Maglekilde har Klosterkilden haft et betragteligt omfang. Kilden var i flere hundrede år omgivet af en lille skyggefuld lund og midt i 1800-tallet, hvor der blev drevet gartneri omkring kilden, var stedet et yndet udflugtssted. I gartnerens have fandtes mange lysthuse og bænke, og her blev der serveret kaffe, the og punch. I en periode var der musik hver torsdag ved stadsmusikanten. I 1903 blev området købt af franske munke, og Sct. Marie Hospital blev opført på grunden omkring kilden. Den offentlige adgang til kilden blev herefter lukket. I 1950'erne tørrede kilden ud, men den begyndte at løbe igen i 1970'erne. Efter hospitalets nedlæggelse i 1991 blev der igen åbnet for offentlig adgang til området, der nu huser et ældrecenter.

Beskrivelse

I en træbevokset og græsklædt lavning mellem nyere ældreboliger, ligger Klosterkilden. Den udgøres i dag af en firkantet kildebrønd, som er stensat med marksten og tilhuggede granitsten, med udløb til en smal afløbsgrøft mod nordvest. Kildeudløbet ligger mod øst, og har en lille, stensat og rørlagt udmunding med et lille, støbt vinkeltag af beton og en spandeholder af smedejern, samt et jerngitter foran. Mod syd er endnu en, nu tørlagt, kildeudmunding. Bunden af kildebrønden er befæstet med brosten. I det sydøstlige hjørne fører en trappe af rød granit ned til vandet. Bag kildeudmundingen er et lille træbeklædt, sortmalet kildehus. Rundt om kildebrønden og en del af vandløbet er et sortmalet smedejernsrækværk. En lille betonbro fører over afløbsgrøften vest for kilden. Hele anlægget er delvist skjult bag bevoksning.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Klosterkilden er knyttet til kilden, kildebrønden, og afløbsgrøftens beliggenhed i den græsdækkede lavning med træer og bevoksning omkring både vandløb og kildebrønd. Det samlede anlæg udgør et lille åndehul for den omgivende bebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

For Klosterkilden er den kulturhistoriske værdi knyttet til fortællingen om de mange kilder, der engang fandtes i Roskilde by. Byens navn i sig selv henviser endda til en Roars Kilde. Klosterkilden har haft betydning for byen, både som kilde til drikkevand, som drivkraft til mølledrift og som udflugtsmål for befolkningen.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til det firkantede, stensatte anlæg omkring kilden, og den, af en gangbro adskilte, afløbsgrøft, samt til det sortmalede smedejernsgelænder og den stensatte granittrappe med gelænder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links