Borgen Kokholm lå på det sted, hvor åerne Foldå og Resen Kær Å tidligere løb sammen. I dag er der på stedet græsmark og engareal, men inden de to åers løb blev omlagt og området drænet, var her fugtig mose.

I forbindelse med dræning af området i begyndelsen af 1900-tallet blev borgbanken bortgravet. Umiddelbart før foretog Nationalmuseet en mindre udgravning af voldstedet i 1919. Her konstateredes det, at banken var opbygget af tørv, ler og sand. Topfladen har været ca. 40 × 50 m, og borgbanken har været omgivet af en 5‑8,5 m bred voldgrav. Banken var langs foden forstærket med nedrammede pæle og faskiner. På banken fremkom der under udgravningen fodtømmer til to parallelt liggende bygninger, ca. 14,5‑15 m lange og 5‑6 m brede. Bygningstømmeret bar spor efter en ødelæggende brand.

Skriftlige kilder beretter, at Kokholm var i Peder Krabbe-Juels eje i 1420’erne, og at den var i slægten Krabbe-Juels besiddelse indtil midten af 1500-tallet. Det er dog uklart, om det var borgen Kokholm eller hovedgården Kokholm, der lå få hundrede meter fra borgen, der var tale om.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Struer Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder