Ved hovedvejen midt mellem Holstebro og Struer ligger herregården Avsumgård. En allé fører til hovedbygningen og en portgennemkørsel fører ind til den store gårdsplads. Avsumgård kendes fra 1476 som bondegård. Gårdens ophøjelse til herregård blev også overgangen til en lang, stabil ejerhistorie.

Den driftige lokale præst Jens Jermiin føjede i 1709 Avsumgård til sin allerede betragtelige samling af jord. Den ambitiøse slægt opnåede i løbet af 1700-tallet både adelstitel og oprettelse af stamhus og løftede med tiden Avsumgård til et af Vestjyllands største godser. Mens mange af egnens herregårde blev nedlagt omkring år 1800, forblev Avsumgård i familien Jermiins varetægt frem til 1942, hvor slægten Lundgaard overtog.

Avsumgårds fremgang i 1700-tallet er afspejlet i den trefløjede hovedbygning i én etage, som er typisk for periodens herregårdsbyggeri i Vestjylland. Bygningen fra 1760’erne var oprindelig opført i bindingsværk, men blev over tid ombygget til grundmur med enkelte tilbageværende elementer. Til barokanlægget blev også anlagt en fransk have og den store ladegård, som er ombygget flere gange, bl.a. med tilføjelsen af en portbygning i 1901.

I 1942 købte en lokal iværksætter, kreatureksportør Ivar Lundgaard, Avsumgård. Hans efterkommere i fjerde generation driver i dag gården som et moderne landbrug med markedsarrangementer og gårdbutikssalg af egne produkter. Herregården blev fredet i 1918.

Avsumgårds historie kendes tilbage til 1476. Den trefløjede hovedbygning er fra 1760’erne og var oprindelig i bindingsværk, men den blev senere ombygget til grundmur med enkelte oprindelige elementer.

.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder