Herregården Volstrup er anlagt på et voldsted, bestående af en banke, der måler ca. 60 × 55 m. Banken er omgivet af 11‑14 m brede, vandfyldte voldgrave på alle sider og hæver sig ca. 2‑3 m over vandspejlet i gravene. På nordsiden har voldgraven nærmest karakter af en dam eller sø, ca. 110 m lang og 45 m bred. Det er muligt, at Volstrup er identisk med det middelalderlige Ulstrup, der nævnes i Ribeårbogen som stedet for en af kong Erik Menveds tvangsborge, opført efter bondeoprøret i 1313.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder