.
Herregården Hindsels er en karakteristisk vestjysk barokbygning anlagt i 1760’erne. Facadeopbygningen er symmetrisk mod gården og haven, hvor de tre midterste fag er fremhævet med en hvidkalket gavlkvist. Den trefløjede røde murstensbygning med den gennemgående hvide gesims og den brolagte gårdsplads samt havemurene blev fredet i 1991.
.

I Struer Kommune er der kendskab til tre voldsteder, hvoraf det middelalderlige Kokholm og det udaterede Rovnborg begge er blevet bortgravet i første halvdel af 1900-tallet. Herudover er herregården Volstrup opført på et voldsted, der må antages at stamme fra middelalderen.

Fem herregårde er i dag synlige, Hindsels, Strandbjerggård, Volstrup, Avsumgård og Kvistrup. Avsumgårds historie går tilbage til 1400-tallet, men stedet fremstår i dag, som det blev ombygget i 1901. Hele anlægget blev fredet i 2018. Kvistrup syd for Struer blev stærkt ombygget i slutningen af 1800-tallet og kalket hvidt. Den fredede hovedbygning kan dateres tilbage til 1163, hvor den var en del af Tvis Kloster. I årene 1925‑28 begyndte Bang & Olufsen sin produktionen på gården.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder