I Vejrum Kirkes altertavle, som antagelig er fra 1632, er der nederst i storfeltet indsat en række alabastfigurer fremstillet i Midtengland omkring 1470.
.
.

Struer Kommune har 17 kirker, hvoraf 13 stammer fra middelalderen. Venø Kirke er formentlig opført i årtierne efter Reformationen, mens de resterende er kommet til i perioden 1891‑1988. Geografisk fordeler kirkerne sig med 11 søndenfjords, fire på halvøen Thyholm og to på øerne Venø og Jegindø.

Kirker med romansk oprindelse

Alle de ældste kirker, der er fra perioden ca. 1150‑1250, er opført af granitkvadre på skråkantsokkel og består i deres grundstamme af kor og skib efter traditionel romansk plan. Flere af kirkerne er dog med tiden blevet ombygget og udvidet. Vejrum Kirke har fået et karakteristisk løgkuppelspir i ca. 1750, og Hvidbjerg Kirke, der er kendt for drabet på Børglumbispen Oluf foran alteret i 1260, har både fået nedrevet og tilføjet flere tilbygninger og står nu med tårn og to kapeller.

Af kirkernes oprindelige inventar er de romanske døbefonte bevaret i større antal. Døbefonten i Gimsing Kirke skal fremhæves, idet den er udført af en stenhugger i Halland, der valgte klæbersten som materiale til at skabe en døbefont, der fremstår som et slankt, glat, firpasformet søjleknippe.

Kirker i den gotiske periode

Den gotiske tid er fattig på kirkegrundlæggelser, hvorimod flere af kirkerne fik udbygninger og tilføjelser. Det gælder bl.a. Asp, Fousing, Gimsing og Vejrum Kirker, der blev udbygget og fik våbenhuse af munkesten. Flere af kirkerne fik også tilføjet et tårn, og bl.a. Hjerm Vestre og Humlums tårne byggedes i munkesten.

Indvendigt i kirkerne ses flere tidstypiske hvælvslagninger, og af særligt inventar kan nævnes altertavlen i Vejrum Kirke, hvori der er indsat alabastfigurer af Nådestolen og Sankt Katharinas martyrium. Figurerne, der er fremstillet i Midtengland i ca. 1470, er indsat i tre senmiddelalderlige alterskabe fra ca. 1500‑20. Efter Reformationen er altertavlens opbygning ændret flere gange, men alabastfigurerne indtager fortsat en prominent plads nederst i tavlens storfelt.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Venø Kirke er opført i ca. 1536.

I perioden 1600‑1800 kom der ikke nye kirker til; derimod tilføjedes der igen flere tårne og våbenhuse samt adskilligt inventar. I Asp Kirke findes en prædikestol i et fordringsløst renæssancesnitværk med billedløse felter, dateret til de første årtier af 1600-tallet, samt enkle doriske søjler og en himmel. Kirkens tilhørsforhold til herregården Lindtorp ses på korets nordvæg, hvor en gravsten af kalk over Jens Henrik Brasch er placeret. I Vejrum Kirke er der i tårnrummet indrettet et gravkapel til godsejerparret Rasmus Nielsen Overgaard og Maren Pedersdatter Block i år 1700, men eventuelle kister var fjernet før 1880. I dag er kun de dekorerede smedejernsdøre samt en mindetavle bevaret. Hvidbjerg Kirke har en interessant altertavle med sengotiske brændtlersfigurer indsat i en renæssancetavle, foruden en unik hængefigur af Jonas i hvalfiskens bug fra ca. 1750. Denne kirke rummer også flere fornemme sarkofager og epitafier.

Tre af kommunens kirker er opført i den historiserende stil i tiden omkring år 1900. Hvor den nyromanske stil er repræsenteret i Struer Kirke, der blev opført i 1891 efter tegninger af Frits Uldall og senere udvidet af Søren Lemche, kan den nygotiske stil findes i Hjerm Østre Kirke fra 1904, der er tegnet af Vilhelm Ahlmann. Jegindø Kirkes romanske kor, der i dag anvendes som sakristi, er den eneste tilbageværende del fra den oprindelige kirke. I 1919 blev den gennemgribende ombygget ved Hother A. Paludan. I dag fremstår kirken hvidtet med undtagelse af de genbrugte romanske kvadre.

Fra den nyeste tid kan nævnes Sven Havsteen-Mikkelsens udsmykning af Asp Kirke fra 1975 og Knud Aggers Stenbillede fra 1970 opsat i 2017 i Venø Kirke.

Ødekirker

Et kapel har muligvis eksisteret sydøst for Hvidbjerg i Søndbjerg Sogn, hvor der findes stednavne som Kappel, Nørkapel og Kirke Agre. Ifølge de lokale traditioner anvendtes dette, da Hvidbjerg Kirke var lyst i band pga. mordet på biskop Oluf i 1260. Den samme historie fortælles om Kappelhøj Kapel.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker