Faktaboks

Frits Uldall
Født
11. februar 1839, Fredericia
Død
21. februar 1921, Randers
Titel
Arkitekt, arkæolog
Virkested
Danmark
.

Biografi

Frits Uldall var stærkt historisk interesseret og foretog i årenes løb mange rejser rundt i Jylland og til udlandet, hvor han skitserede og tegnede kirker og andre bygningsdetaljer, som han senere brugte som forlæg til enkeltelementer i sine arkitektopgaver. Akademiet ydede støtte til undersøgelser af landsbykirker, og Carlsbergfondet til undersøgelse af gamle kirkeklokker i Skåne, Halland, Blekinge og Sønderjylland. Hans talrige istandsættelser af kirker og andre bygninger skete ud fra et romantisk syn og ikke ud fra dokumenterede undersøgelser. Han var meget optaget af at føre kirkerne tilbage til, hvad han mente, måtte være deres romanske udseende. U. var også interesseret i forhistorisk arkæologi og arbejdede for Nationalmuseet med indtegning på kort af forhistoriske minder, og han deltog i de landsdækkende herredsbeskrivelser.

Genealogi

Uldall, Johannes Frederik (Frits) Christian, 1839-1921, arkitekt og arkæolog. *11.2.1839 i Fr.cia, ?21.2.1921 i Randers, begr. smst. Forældre: Stadsfysicus, senere etatsråd Frederik Adolph U. og Elisabeth Johanne Sophie Sick. ~1° 6.6.1866 i Butterup med Henriette Sophie Torst, *30.10.1844 på Løvenborg, ?10.3.1874 i Randers, datter af godsforvalter, justitsråd Frederik Christian T. og Johanne Margrethe Neergaard. ~2° 1.6.1875 i Mejlby med Inger Kirstine Mohnsen, *23.3.1850 på Kalstrup, Øster Lisbjerg Herred, ?19.10.1940 i Kbh., datter af propritær Mogens Christensen M. og Else Jensdatter Grosen.

Uddannelse

Realeksamen, Sorø Akad. 1856; værkstedselev på Polytekn. Læreanst.; tømmersv. (I.H. Meyer, Kbh.) 1859; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1857-63; tegnede samtidig hos Chr. Hansen; derefter hos J.D. Herholdt i 4 år; sekondløjtnant i krigen 1864.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links