Hvidbjerg har en befolkning på 1.138 indbyggere og et areal på 101 ha. Byen er en stationsby 18 km nord for Struer på halvøen Thyholm i Limfjorden, der med Oddesundbroen danner en forbindelse mellem Thy og Jylland syd for Limfjorden. Byen ligger på en opdyrket moræneflade i 20‑25 m’s højde.

Hvidbjerg deles i to lige store dele af Thybanen, og langs denne er udlagt flere små erhvervsområder. Syd for banen ligger et større parcelhuskvarter fra årene efter 2. Verdenskrig. Sdr. Ringvej og en 4 ha stor byskov afslutter byen mod syd.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Hvidbjerg er fra *1360, hvor formen Huidberg optræder. I senere kilder findes former som Hwitbergh (1408), Huidberig (1664) og Hvidbjerg (1844). Navnet er sammensat af adjektivet hvid og substantivet bjerg med betydningen »bakke«. Det betyder således »den hvide bakke« og sigter til en sandklædt forhøjning.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer