Bremdal er en nordlig boligforstad til Struer ca. 2 km fra Struers centrum. Byen har en befolkning på 1.745 og et areal på 113 ha og er dermed Struer Kommunes næststørste by. De to byer adskilles af en kort tunneldal, som mod vest opfyldes af søen Kilen og mod øst munder i Struer Bugt, men forbindes af en vej- og jernbanedæmning anlagt mellem Kilen og bugten.

Bremdal udfylder et trekantet areal med den sydlige spids på dæmningen og breder sig nordpå op over en hvælvet moræneflade, der afsluttes af en klint mod stranden. Byen består især af parcelhuse fra 1900-tallets anden halvdel, suppleret med nyere villaer. Dens oprindelige nybyggerpræg er efterhånden udjævnet, bl.a. af mere homogent byggeri i nordvest og nordøst. Mod nord i bebyggelsen ligger Bremdal Skole. Den ældre hovedvej mod Oddesund er suppleret med en vestlig omfartsvej.

Videre læsning

Læs mere om byer i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer