I Struer Kommune ligger den folkekirkelige medlemsprocent på 84,3 % og således over landsgennemsnittet på 75,3 % (2018). Struer Provsti hører til de mindre og ligger i Viborg Stift. Provstiet har 16 sogne fordelt på syv pastorater med 13 sognepræster og ni menighedsråd. Struer er en mindre købstad omgivet af traditionelle landsogne med aktive menigheder og tilhørsforhold til Indre Mission.

Brødremenigheden fra Christiansfeld udsendte emissærer (udsendinge) til Strueregnen i 1820’erne. I 1840’erne havde en vækkelse udviklet sig, der dog fortog sig igen i de følgende år. Indre Mission fik som i mange af de øvrige vestjyske sogne fodfæste i slutningen af 1800-tallet. I 1906 blev Missionshuset Bethania indviet.

Oprindelig hørte byen Struer til sognet Hjerm, men i 1865 udskiltes Gimsing Sogn, hvor Struer lå. I takt med at Struer fra midten af 1800-tallet voksede og i 1917 fik status som købstad, blev der også behov for et selvstændigt sogn. I 1895 udskiltes Struer Sogn af landsognet Gimsing Sogn, idet Struer i 1891 havde fået egen kirke.

I nyere tid er det grundtvigske islæt repræsenteret med Struer Friskole, der er en grundtvig-koldsk friskole, grundlagt i 1983. Lige syd for Struer ligger Hardsyssel Efterskole, som er oprettet af FDF og baseret på folkekirkens værdier.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund