Kongensgade 11, Christiansfeld
.

Kongensgade 11, Christiansfeld ligger på Kongensgade 011 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt under Chr. d VIIs, og herunder Struensees, anbefaling i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Hele byen blev planlagt inden den første sten blev lagt. Byen var i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade og de mandlige (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade, dog med huse for familier i begge gader.

Kongensgade 11, er opført i 1853, for brødremenigheden som en del af Handelshuset Speilwerg. Fra begyndelsen rummede bygningen en cigarfabrik.

Beskrivelse

Kongensgade 11 ligger på et centralt hjørne i Christiansfeld mellem huse, der er opført i ensartede materialer og stil. Huset er bygget sammen med Nørregade 1, der har sin egen fredning. Huset er grundmuret i to etager. Murene fremstår i gul, blank mur over en gråpudset sokkel. Gesimsen er trukket og hvidkalket ligesom de murede bånd, der på alle sider aftegner etageadskillelsen. Taget, der er afvalmet, er belagt med røde vingetegl og i tagryggen ses to murede skorstenspiber i blank mur. Det midterste fag udgøres af et gennemgående portrum, der mod gaden er lukket af en ældre, trefløjet revleport med overvindue og mod gården af en nyere, tofløjet revleport. Underetagens øvrige åbninger mod gaden er store, nyere butiksvinduer. Bygningens vinduer er derudover firerammede, hvoraf enkelte i gavlen er torammede. Alle vinduer har hvidmalede rammer og karme. Indvendigt er stueetagen indrettet til blomsterbutik, hvor der er udført flere murgennembrydninger og alle overflader er nyere, herunder flisegulve, glasvægge og et moderne kølerum. Øverste etage er indrettet til lagerlokaler og kontorer, hvor enkelte ældre bygningsdetaljer er at finde. Imellem de to etager er en nyere lille vareelevator og en nyere trappe. Tagetagen står uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Bygningen indgår som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger den regulerede byplan med de to parallelle alléer, Lindegade og Nørregade, der forbindes af stræder og den centrale Kirkeplads. Forhuset fremstår sammen med Nørregade 1 som en markant hjørnebygning i gadebilledet samt som en del af den udtalte helhed i byen, der er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i byen. Tillige knytter der sig miljømæssig værdi til, hvordan ejendommen med Nørregade 1, Lindegade 23 og den lille portbygning i forlængelse af facaden, danner et lukket gårdrum, der vidner om det oprindelige miljø med værksteder og fremstillingsvirksomheder. Hertil kommer den bevarede pigstensbelægning, der bidrager til opretholdelsen af en høj autenticitet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og endvidere det bedst bevarede i Europa.

Den særegne bygningskultur er karakteristisk ved Brødremenighedens grundidé om en social fællesskabs- og lighedstanke; det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette kommer til udtryk gennem i de mange fællestræk, herunder bygningens kvartvalmede tag, samt den karakteristiske, gule Flensborgsten. Hertil kommer de indvendige bygningsdetaljer der, på trods af at flere er nyere udførte kopier, indskriver sig i det formsprog, som kan genfindes i andre af Christiansfelds bygninger. Dette vidner om en motivmæssig stringens, der stemmer overens med Broderskabets åndelige idealer om fællesskabet. Portrummets gennemkørsel fra gaden til gården kan stadig aflæses i den ombyggede stueetage, og vidner dermed om bygningens tidligere funktion som fabrik, hvor den bevarede revleport styrker autenticiteten.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til det velproportionerede volumen, hvor facadens vinduessætning symmetrisk placerer sig om det centrale portrum. Bygningen udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer som de horisontale linjer, der opstår med det hvide bånd og gesimsen. Selvom huset er opført langt senere end de øvrige i kvarteret, er det stilmæssigt forankret i det for Christiansfeld traditionelle udtryk, samtidig med at den daværende dominerende klassicismes symmetri tydeligt præger husets arkitektur. Bygningens detaljer er tillige enkle og velintegrerede og findes i mur-, snedker- og smedearbejde, herunder den store port med ældre låsetøj, de hvide vinduesrammer og murede stik. Dette får bygningen til at fremstå rolig, enkel og elegant, og afspejler herved den gode, håndværksmæssige tradition.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links