Lindegade 16, Christiansfeld ligger på Lindegade 016 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset er opført omkring år 1794. Lindegade 16 er del af de beboelseshuse, der blev anlagt langs Lindegade da Christiansfeld blev grundlagt i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund. Lindegade er del af den oprindelige H-formede byplan, hvor kirkepladsen forbinder de to hovedgader, Lindegade og Nørregade. Huset benyttes i dag til privat beboelse.

Beskrivelse

Lindegade 16 er et halvt dobbelthus beliggende på den sydlige side af Lindegade. Bygningen er opført i hvidmalet murværk med sort sokkel og afvalmet tag af røde vingetegl. I rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel, skaft og gesims, og i tagfladen sidder to kviste og et tagvindue mod gaden og en kvist og et tagvindue mod gården.

Den østlige gavl står i blank mur. Op mod dobbelthusets midterskel er påbygget et sidehus. Sidehuset fremstår pudset og malet hvidt over en sortmalet sokkel. Gavltrekanten på den sydvendte gavl er beklædt med en nyere bræddebeklædning. Sidebygningens sadeltag er belagt med sort bølgeeternit, hvori der er placeret et tagvindue. I det indre er bygningen præget af en delvist oprindelig planløsning, herunder en delvis bevaret diele, relativt små rum fordelt med stuer primært mod gaden og køkken mod gården samt bad i sidebygningen.

Miljømæssig værdi

For Lindegade 16 er de miljømæssige værdier knyttet til bygningens placering i den historiske husrække langs Lindegade, hvor den indgår i et særdeles homogent og sammenhængende miljø, med stærke rumlige kvaliteter. Dette kommer både til udtryk ved de enkelte bygningers skala, såvel som ved de pauser mellemrummene imellem bygningerne skaber. Endvidere bidrager den smalle og langstrakte grund til at formidle historien om de særlige og ensartede udstykninger af grunde, der er gennemgående for den sydlige del af Lindegades oprindelige bebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens oprindelse som del af det tidlige Christiansfeld, som blev opført af Hernhutterne. Særligt i beboelseshusene langs Lindegade og i den historiske bykerne, ses en stor samhørighed af detaljer og håndværksmæssig udførelse. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i planløsningen med beskedne rumstørrelser samt i disponeringen med stuen mod gaden og køkken og bad mod gården. Endelig er der kulturhistorisk værdi i den særegent smalle og langstrakte grund, som er helt særlig for den oprindelige del af byen, og hvis udstrækning er bestemt af, at hele byen blev "sat af" på bar mark, med ensartede matrikler udmålt i en bredde på 40 hamborgalen.

Arkitektonisk værdi

For Lindegade 16 er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med taktfast facade, hvor de ensartede vinduer og den relativt store, opskalkede tagflade giver bygningen et roligt og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links