Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.)
.

Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.) ligger på Halkærvej 103 i Vesthimmerlands Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Mejeribygningen er opført i røde sten med rødt, halvvalmet tegltag. Bygningen består af en længe med tværstillet skummesal med saddeltag. Bygningens østlige ende er indrettet til bolig, den tidligere bestyrebolig. Denne del har nyere termovinduer med hele ruder. I resten af bygningen er de oprindelige vinduer bevaret. Med undtagelse af mejerisalens vinduer er alle vinduer af træ. Mejerisalen har fire høje vinduer over dem sidder et stort halvrundt opsprosset vindue i gavltrekanten. I vestfacaden er isat en stor træport, hvor der oprindelig var en dør. Vestfacadens vinduer er grønmalede.

Ind- og udlevering er foregået på bagsiden af mejeriet. Indleveringsporten er nu tilmuret, ligesom den udvendige perron er væk. Den oprindelige rumstruktur er i store træk bevaret. Med undtagelse af få mindre ændringer står hele bygningen som da den blev opført.

Bag mejeribygningen ligger et muret udhus med tidligere stald, garage og hønsehus. Der sidder fire dobbeltfløjede porte og en dør i facaden, alle er grønmalede. Anden etage i mejeribygningen er indrettet til værelser. På tredje etage over skummesalen ligger et festlokale med pudsede vægge og loft. En tofløjet dør fører ud til loftet som, hvis nødvendigt, har kunne inddrages i festlokalet. Mejeriet er overalt temmelig slidt, men er i det indre, på trods af enkelte ændringer, velbevaret i detaljerne. Hele bygningen fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, og er et flot og typisk eksempel på mejeriarkitekten E.V. Linds bygninger. Mejeriet ligger for sig selv markant i landskabet uden omkringliggende bebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.) knytter sig i det ydre til samlede anlægs traditionelle og gedigne udtryk, der var karakteristisk og typisk for mejeribygninger opført af arkitekten E. V. Linds mejeribygninger.

Der er tillige kulturhistorisk værdi knyttet til hierarkiet mellem mejeribygningen og garagen, hvor førstnævnte fremstår repræsentativ med flere detaljer, mens sidstnævnte fremstår mere enkel og ydmyg. Herudover er der kulturhistorisk værdi knyttet til forskellen mellem de forskellige dele af mejeribygningen, hvor de store vinduer ved skummesalen og portåbningen sammen med den tidligere perron vidner om, at det har været en funktionsbygning. De mindre vindues- og døråbninger er derimod et udtryk for, at denne del af bygningen blev anvendt til bolig.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk bevarede planløsning med bolig i den vestlige ende og mejeri i den østlige del. Den store skummesal, maskinrum og kølerum samt en række mindre rum er bevaret, og tilsammen vidner de om, at den østlige del har været anvendt til mejeri. Dette understreges af den bevarede flisebeklædning på væggen og den ellers enkle og robuste materialeanvendelse.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Koppesmølle Andelsmejeri (tidl.) knytter sig til bygningens beliggenhed i landskabet, hvor anlægget ligger som et markant element uden anden omkringliggende byggeri.

Den arkitektoniske værdi er tillige relateret til mejeribygningen, der fremstår som et helstøbt, velkomponeret byggeri, hvor især den tværstillede længe markerer sig med flere gennemarbejdede og usædvanlige detaljer i form af en gavltrekant med omkringliggende gesims og halvrunde vinduer, herunder pilastre og store vertikale vinduesbånd, der giver et stort lysindfald i skummesalen og på samme tid fremhæver bygningens vigtigste rum.

Den arkitektoniske værdi ved skorsten er relateret til den koniske form og højden, der bevirker, at den fungerer som et velproportioneret pejlemærke i landskabet.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til skummesalen, hvor de store vinduespartier på begge sider sammen med det høje rum skaber et enkelt, men ophøjet udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links