Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322557
Sted- og lokalitetsnummer
030308-128
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. vejareal. Kragebro. Stenbroen er opført af tilhuggede granitsten med en enkelt brobue. Broen er ca. 8 m lang, 11,7 m bred og 3,15 m høj. Åløbets bredde under broen er ca. 4,60 m. Broen er på begge sider af vejbanen befæstet med stensatte udbygninger, såle- des at dens samlede bredde bliver ca. 15,60 m. På broens nordside er indhugget Christian 7's kronede monogram samt årstallet 1791 og på sydsiden "KRAGE". På broen er på beg- ge sider 3 stenpiller forbundet med en jernkæde. Stenbroen fører over Elverdamsåen og ligger på hovedvej A 4. Fredningen omfatter bro og brohoved og de nærmeste 5 m af vejdæmningen, hvorimod den moderne vejbelægning ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ombygges, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKragebro, 3,7 x 18,0 x 15,6 m. Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Samlet mål inkl. kædepiller og dæmning (fredet del) 3,65 x 18,0 x 15,6 m. I dæmningens S-side V for broen findes flere muldvarpe-/mosegrisskud (fra 1 m.'s afstand). Mod V er der mellem A-4 og vejen mod Tølløse plantet graner i en afstand af 15 m., højde ca. 0,5 m., alder 4-5 år? - de findes på et lavt område, hvor der er et større kloakdæksel, som de vil skjule med tiden. I åens V-side er der 2 kloak/drænudløb, ca. 10-15 m. fra broen. Broen findes på hovedvej A-4. Ret lavt i terræn, vidt udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Velhugget granit-bro over Elverdams-å. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links