Krenkerup Haveskov er et lille skovområde på ca. 12 ha, som ligger i tilknytning til parken ved herregården Krenkerup på det østlige Lolland. Skoven er domineret af ældre løvtræer, især bøg og stilkeg, men der er også el, ask og ahorn. Der findes tillige en mindre bestand af den sjældne skærmelm. Træerne vokser på mere eller mindre fugtig muldbund. Godset har siden 1967 ladet skoven ligge urørt ved en frivillig, administrativ fredning, hvilket betyder, at skoven fremstår som urørt naturskov med gamle døde træer, både stående og liggende. I skoven findes nogle af Danmarks ældste bøgetræer, som er mere end 200‑300 år gamle.

I Krenkerup Haveskov forekommer flere sjældne arter, som er knyttet til gamle og døde træer. Blandt svampene kan nævnes stor kanelporesvamp og blandt insekterne bøghjort, ege-skovsmælder og mørk skovsmælder. Skoven er udpeget som Natura 2000-område bl.a. på grund af forekomsten af den sjældne bille eremit. Skoven huser usædvanlig mange hulrugende fuglearter som fx stor flagspætte, natugle og træløber, men også nogle af de mere fåtallige arter som huldue og korttået træløber.

Krenkerup Haveskov er noget af det nærmeste, man kan komme på naturskov i Guldborgsund Kommune. Når træerne dør og vælter, skabes lysninger, hvor nye træer kan vokse op uden indgriben fra mennesker. Skoven får lov til at udvikle sig frit, og det giver en større variation af levesteder for dyr og planter.
.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Skove