Krenkerup ligger sydøst for Sakskøbing omgivet af store engarealer og skov. Den markante gulkalkede hovedbygning rejser sig fra et voldsted omgivet af vand. Øst herfor ligger avlsgårdsanlægget, mens parken strækker sig mod syd og vest.

Krenkerup kendes siden 1381 i slægten Gøyes eje. Hovedbygningens nuværende fremtoning er i vid udstrækning resultatet af byggearbejder, der påbegyndtes under Eskil Gøye og tilendebragtes under sønnen Mogens Gøye i første halvdel af 1600-tallet, hvor nordfløjen blev forhøjet med en etage og tilføjet et kraftigt tårn. Mogens Gøye efterlod sig et firfløjet anlæg, men sydfløjen nedbrændte i 1689, og Krenkerup har siden været trefløjet. Senere århundreders moderniseringer af anlægget har bevaret et udtryk, der er betegnende for overgangsperioden mellem gotik og renæssance. Siden år 1700 har medlemmer af slægten Reventlow været i besiddelse af herregården, der i dag drives som land- og skovbrug med tilhørende jagt.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder