Trygge Slot, der ligger 600 m vest for landsbyen Virket på Falster, beskrives i præsteindberetningen fra 1808. I 2016 kunne voldstedet ses på lidar-skanninger, og der blev foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse for at datere voldstedet. Kulstof 14-dateringer placerer borgen i vikingetid og tidlig middelalder, fra ca. 800 til 1220.

Voldstedet er, med sine mere end 70.000 m2 og en omkreds på ca. 1,5 km, en af de største kendte befæstninger fra vikingetiden. En 18 m stejl skrænt ned til Virket Sø afgrænser voldstedet mod øst. Mod vest er banken afgrænset af et tidligere sumpet vådområde. Arkæologisk er mægtige volde med palisader mod syd og nord påvist. Tydeligst ses den op til 7 m høje nordvold. Foran denne ligger adgangsrampen, der langs volden fører op til indgangen.

En 2,5 m høj mellemvold deler Trygge Slot i to lige store dele. En lav voldgrav og rester af en stenpakning viser, at forsvaret var rettet mod nord. Den op til 5 m høje sydvold er blevet forstærket og forhøjet mindst fem gange i voldstedets levetid. Voldstedet kan være den tilflugtsborg for Falsters befolkning, som Saxo nævner i forbindelse med vendernes angreb i 1158.

Voldstedet Trygge Slot eller Virket Slot set fra nord med Virket Sø. Siden begyndelsen af 1800-tallet har voldstedet været stort set glemt, indtil det i 2010’erne igen blev undersøgt. Voldstedet kan muligvis have spillet forskellige roller i løbet af sin historie. I slutningen af vikingetiden kan volden have været en konges magtdemonstration. I middelalderen har befolkningen måske søgt tilflugt bag voldene under angrebet fra venderne.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder