Vest for Guldborg Sund ligger herregården Fuglsang omgivet af sin store landskabelige park. Avlsgården ligger mod nord, hvor også Fuglsang Kunstmuseum placerer sig i en moderne bygning fra 2008.

Fuglsangs forgænger, et middelalderligt befæstet borganlæg, lå ca. 500 m nord for den nuværende hovedbygning. På den nuværende placering har formentlig siden 1500-tallet stået flere hovedbygninger gennem tiden. Den seneste blev rejst fra grunden i årene 1868‑69 ved J.G. Zinn og fremstår navnlig for interiørernes vedkommende som et af landets fineste eksempler på historicismen. Hvor husets ydre trækker på hhv. nyrenæssance og nygotik, udfoldes i husets indre en overraskende velkomponeret syntese af stilelementer fra forskellige perioder.

Fuglsang er særligt kendt som samlingssted for danske kunstnere i parret Viggo og Bodil de Neergaards ejertid 1866‑1947. I 1947 blev godset overdraget til Det Classenske Fideicommis, som i dag driver forskerrefugium, kurser, private arrangementer m.m. på stedet. Fuglsang Have blev anlagt i engelsk landskabelig stil af Johan Ludvig Mansa i perioden 1765‑84, hvor han var gartner på Fuglsang, og hovedtrækkene kan stadig fornemmes. I 1864 blev haven ændret og udvidet af gartner Christen Vesterby, bl.a. indplantedes mange sjældne træer efter planer af Chr. Gentz, der også arbejdede med haverne ved Ålholm, Bregentved og Vallø. Den ottekantede pavillon og to broer er fredede.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder