Ålholm blev i middelalderen strategisk anlagt som en borg på en holm omgivet af vand. Efter den oprindelige bygning, hvoraf der stadig er rester, blev Ålholm i renæssancen ombygget til et trefløjet anlæg, hvilket blev understreget i den historicistiske ombygning fra 1889.
.

Den middelalderlige borg Aalholm (nu Ålholm) blev opført på en lav holm i Nysted Nor og var en vigtig kongelig borg. En del af murværket og hjørnetårnene i den nuværende herregård er levn af en rektangulær munkestensbygget ringmursborg med hjørnetårne. Borgen blev formentlig anlagt i første halvdel af 1300-tallet, men omtales første gang i skriftlige kilder i 1328, hvor Christoffer 2. pantsatte borgen og alt øvrigt krongods på Lolland. I midten af 1300-tallet generobrede kong Valdemar Atterdag borgene på Lolland, herunder formodentlig Aalholm.

Ålholm ligger på en lav holm i bunden af det smalle farvand Nysted Nor og vest for Nysted. Den store hovedbygning, der er synlig på lang afstand i det flade landskab, fremtræder mod nord og vest næsten utilnærmelig med sine høje, usmykkede mure. Omvendt åbenbarer anlægget mod syd en rigt varieret bygningskrop med store vinduespartier og mange detaljer. Denne modsætning skyldes, at de førstnævnte facader endnu i vidt omfang bærer præg af Ålholms middelalderlige oprindelse, mens sidstnævnte fremtræder som et resultat af en omfattende ombygning i historicistisk stil ved Hans J. Holm i 1889.

Ålholm kendes i kongeligt eje fra begyndelsen af 1300-tallet, og dens ældste dele stammer fra denne periode. I århundreder forblev borgen under kronen, men i 1725 solgte Frederik 4. slottet til Emerentia von Levetzow. Hun lod i 1734, på vegne af barnebarnet Christian Raben, Ålholm ophøje til grevskab, og godset forblev herefter i familien Raben-Levetzaus eje frem til 1995. I dag drives godset som land- og skovbrug af Bo Ladegaard Bendtsen.

Ålholm Slotspark er ret stor. Den ældste del af haven lige vest for slottet blev anlagt 1796‑1814. Chr. Gentz var gartner på Ålholm i årene 1830‑36 og stod for havens planlægning og udvidelse mod syd ud mod Ålholm Hestehave vest for Nysted. Den flade, noget fugtige lerbund med underlag af kridtholdigt ler har gjort stedet særlig egnet til dyrkning af eksotiske planter og træer, og den botanisk interesserede Frederik Christian Raben lod mange indplante. I 1874 rejstes et mindesmærke for ham i haven.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder