Nær Gedser ligger Svinehave Voldsted, der oprindelig lå ved den nu udtørrede Svinehave Sø. Det består af en lav banke, der måler ca. 38 x 33 m og omgives af en 12‑18 m bred vandfyldt voldgrav. En dæmning fører fra banken over voldgraven til det højere land mod øst, hvor den befæstede gårds avlsbygninger sandsynligvis har ligget. Svinehave menes at være voldsted efter Getzør Slot. Slottet er omtalt i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, hvor det står opregnet blandt kongens besiddelser. Kongsgården var placeret ved et vigtigt trafikknudepunkt, nemlig ved et overfartssted over Østersøen.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder