Berritsgård kendes tilbage fra 1382. Men den nuværende hovedbygning er fra 1586 og er repræsentativ for herregårde fra 1500-tallet. Herregården ligger på et voldsted med vandfyldte grave nord og vest for hovedbygningen.

Den er opført under Lisbet Friis’ ejerskab og formentlig tegnet af kongelig bygmester Hans van Steenwinckel d.æ. Hovedbygningen er i én fløj og i to stokværk, hvilende på en granitsokkel, i rød blankmur og med tegltag. Et ottekantet tårn sidder asymmetrisk på facaden. Over indgangsportalen, der er udført i sandsten, ses Lisbet Friis’ navn og våbenskjold sammen med hendes afdøde ægtemand Jacob Huitfeldts. Tårnet har et kobberdækket tag med løgkuppel og kobberspir. Berritsgård blev renoveret i 1890’erne efter plan af Ove Petersen. Herregården blev atter restaureret i årene 1970‑76.

Haven ved Berritsgård blev anlagt i årene 1761‑65 og regnes tegnet af den holstenske arkitekt og havearkitekt Georg Dietrich Tschierske som et symmetrisk haveanlæg med parterre, bassin og alléer. I dag resterer et usædvanlig smukt trekantformet haverum, der er ca. 350 m langt. Haverummet afgrænses i siderne af de oprindelige lindealléer fra 1700-tallet, og det er ved hovedbygningen dobbelt så bredt som denne og smalner til i den nordlige ende, afsluttende i en rotunde.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder