Kyseborgstræde 2
.

Kyseborgstræde 2 ligger på Kyseborgstræde 2 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Kyseborgstræde 2 blev opført midt i 1700-tallet, umiddelbart efter den store brand i 1749. Huset har siden undergået bygningsændringer, senest ved en ombygning i 1987 ved arkitekt Steen Skovmand.

Beskrivelse

Kyseborgstræde 2 afslutter husrækken op til Sct. Nicolai Kirke midt i Svendborgs gamle bykerne. Ejendommen består af et forhus, bagved er et pigstensbelagt gårdrum og et grundmuret udhus, der ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er et syv fag langt, enetages bindingsværkshus med sort opstolpet bindingsværk og gule tavl. Bygningen hviler på en lav, sortmalet sokkel af marksten og bærer et let opskalket heltag, der er hængt med røde vingetegl, Der sidder to hvidkalkede skorstene med sokkel og krave i rygningen, og i tagfladen mod gården sidder tre nyere tagvinduer. På gadesiden fører to trappetrin af granit op til en ældre, hvidmalet fyldingsdør med ruder øverst. På gårdsiden er to nyere, traditionelt udførte, todelte revledøre. Vinduerne er traditionelt udførte, torammede og trerudede vinduer. Vinduerne er udført med koblede rammer.

Indvendigt er en ældre plan delvist bevaret med en gennemgående forstue med en ældre ligeløbstrappe til loftetagen, en delvist bevaret midterskillevæg samt køkken og bad placeret mod gården og stuer mod vejen. Tagetagen er indrettet med værelser. Huset er præget af nyere overflader holdt i en traditionel materialeholdning, herunder planke- og teglgulve samt loftsbrædder. Der er tillige nyere, traditionelt udførte bygningsdele som revledøre og enkelte fyldingsdøre med beslagværk. Der er bevaret ældre synligt bjælkelag med kopbånd.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Kyseborgstræde 2 knytter sig til bygningen som en integreret del af den sammenhængende række af ældre bindingsværkshuse, der sammen med gadens krumning og brolægning giver et autentisk og stemningsfuldt gadeforløb i Svendborgs gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et eksempel på et mindre byhus fra 1700-tallet, hvilket ses i den righoldige, opstrøgne bindingsværkskonstruktion, der endvidere er karakteristisk for Fyn. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og –detaljer, herunder hoveddøren og de torammede og trerudede vinduer, der vidner om bygningens alder og udvikling.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den genkendelige del af den ældre grundplan med den gennemgående forstue fra gade til gård, køkken og bad mod gården og stue mod gaden. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer herunder loftsbjælker med kopbånd og loftsbrædder, revledøre, greb og beslag, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Kyseborgstræde 2 knytter sig til den velproportionerede bygningskrop, der med sine næsten udbrudte tagflader og gavlens rige bindingsværk giver Kysborgstrædes sammenhængende husrække en værdig afslutning mod Sct. Nicolai Kirke.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links