Kyseborgstræde 6
.

Kyseborgstræde 6 ligger på Kyseborgstræde 6 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Kyseborgstræde 6 blev opført midt i 1700-tallet, umiddelbart efter den store brand i 1749. Det vides, at bygningen var syv fag lang i 1761, hvorefter den blev udbygget med yderligere to fag omkring år 1800 og 1815, hvor også gavlkvisten blev tilføjet. Hoveddøren stammer formentlig fra ombygningen omkring år 1800. Havesiden og den søndre gavl blev formentligt udbedret med grundmur efter schalburgtagen mod den nærtliggende Svendborg Avis i oktober 1944.

Beskrivelse

Kyseborgstræde 6 ligger i en husrække op til Sct. Nicolai Kirke midt i Svendborgs gamle bykerne. Ejendommen består af det fredede forhus og et udhus, der ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er i en etage og opført i bindingsværk. Mod gaden er en tofags gavlkvist, og mod haven er en trefags taskekvist i flugt med facaden. Taget er et heltag beklædt med røde vingetegl. I tagfladen ses flere tagvinduer i støbejern mod gaden og nyere ovenlysvinduer mod haven. I rygningen er en hvid skorsten med sokkel, krave og røghætte. Siderne er sortopstolpede med mørkegule tavl over en lav, sort sokkel af syldsten. Havesiden og den søndre gavl er delvist opført i grundmur, og på den søndre gavl er der påmalet bindingsværk. Mod nord er bygningen sammenbygget med Kyseborgstræde 4 og mod syd afsluttes gadesiden med en tofags mur under et heltag beklædt med vingetegl. I muren er en nyere, sort, profileret pladedør. På gadesiden fører et trappetrin i granit op til en ældre, tofløjet, rigt detaljeret hoveddør med tredelt overvindue, mens der på havesiden ses to ældre fyldingsdøre med øverste fylding i glas, og i taskekvisten, ligeledes en ældre fyldingsdør med de øverste fyldinger i glas. Vinduerne er ældre, et- og torammede, opsprossede vinduer. Vinduerne er malet blå, mens dørene er blå med staffering i rød, hvid og turkis. Der er bevaret mange ældre hængsler og beslag, dog er dørenes greb udskiftet til nye.

Indvendigt er bygningen indrettet med to boliger med adgang fra en fælles forstue. Begge boliger har delvist åbne planløsninger med køkkener og bad mod haven og stuer mod gaden, hvorfra nyere interne trapper fører til tagetagen. Tagetagerne er indrettet med værelser og hems. Bygningen af præget af nye installationer og nye overflader i en delvis traditionel materialeholdning med trægulve, diagonallagte klinkegulve samt profilbrædde- og pladelofter. Der er bevaret ældre blotlagte konstruktioner, loftsbjælker, fyldingsdøre, gerichter, greb og beslag samt vinduernes stormkroge og anverfere. Døren i taskekvisten er blændet indefra, og der mangler et dørblad mod det ene køkken. Nogle vinduer har forsatsruder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Kyseborgstræde 6 knytter sig til bygningen som en integreret del af den sammenhængende husrække af ældre bindingsværkshuse, der sammen med gadens krumning og brolægning giver et autentisk og stemningsfuldt gadeforløb i Svendborgs gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som eksempel på et byhus fra 1700-tallet med træk fra 1800-tallet, hvilket ses i vinduernes og hoveddørens udformning og detaljering. Hertil kommer den righoldige, opstrøgne bindingsværkskonstruktion, som er karakteristisk for Fyn samt de ældre bygningsdele og bygningsdetaljer, herunder døre og vinduer, der vidner om bygningens alder og udvikling.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den genkendelige del af en ældre rumstruktur med køkkener mod gården og stuer mod gaden. Hertil kommer de ældre bygningsdele og bygningsdetaljer, herunder blotlagte konstruktioner, loftsbjælker, fyldingsdøre, greb og beslag, der alle vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for ejendommen knytter sig i det ydre til den langstrakte bygningskrop med gavlkvist, taskekvist og sidemur, der trods den asymmetriske komposition fremstår som et autentisk og samlet hele i kraft af bindingsværkskonstruktionen, den taktfaste vinduesplacering og farveholdningen. Facadens righoldige, bindingsværkskonstruktion, gavlkvisten og den ældre, tofløjede hoveddør med kanneleringer, rudeornament og tandsnitmotiv giver bygningen et karakterfuldt og værdigt udtryk. Samtidigt fremstår bindingsværkskonstruktionen med skævheder og sætninger med en høj grad af autenticitet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links