Den midterste og mest omfattende skade set fra syd mod nord
.
den sydligste af de gamle skader set fra syd mod nord
.
ny skade, fortrampningsskade set fra vest mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39041
Sted- og lokalitetsnummer
210107-108
Anlæg
Kystsikring, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/4 1984, matr.nr. 167 Skærbæk ejerlav. 11/8 1983, alle øvrige matrikelnumre. Sommerdiget ved Misthusum. Digets højde er ca. 1,5 m over det bagved liggende terræn. Dets indre skråning måler ca. 4 m (vandret mål), den ydre mod åen ca. 7 m (vandret). Digets kronebredde er ca. 2m, den samlede bredde således ca. 13 m. Diget er græsklædt. Fredningsgrænsen følger digets fod til begge sider. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDigets højde er ca. 1,5 m over det bagved liggende terræn. Dets indre skråning måler ca. 4 m (vandret mål), den ydre mod åen ca 7 m (vandret). Digets kronebredde er ca. 2 m, den samlede bredde således ca. 13 m. Diget er græsklædt. Fredningsgrænsen følger digets fod til begge sider." Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Museal forundersøgelse - Haderslev MuseumForundersøgelse af Sommerdiget ved Misthusum: Diget er opført i én arbejdsgang, og efterfølgende gjort bredere. Datering af diget ikke afgjort ved forundersøgelsen, men ud fra kilder antages diget opført i 1400-tallet.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links