Løvenborg ligger på en lille holm omgivet af vand. Det ældste af hovedbygningen er fra 1634 og opført af Malte Juul. Sydfløjen er den yngste fra 1853 af Herman Løvenskiold. Haven, der blev anlagt i barokstil i 1757 af Johan Scherg, ligger på sin egen ø og afgrænses mod søen af en lindeallé og klippede lindehække med nicher og kuppelformer. En del af haven blev 1840‑50 omlagt af landskabsgartner H. Flindt til landskabelig stil med en tepavillon mellem store træer. Alléer af bl.a. seljerøn og lind strækker sig ud i landskabet. Ved renoveringen 2007‑11 ved Kirsten Lund-Andersen Landskabsarkitekter blev der lagt vægt på at bevare lindealléer og -hække samt tepavillonen, og kanterne mod voldgrave og sø blev præciseret, ligesom der er etableret nye hækkerum med monumenter, springvand, spejlbassin og en mindre sø.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Holbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder