.
Herregården Torbenfelds trefløjede hovedbygning indeholder elementer fra middelalderen, men sit nuværende udseende fik den fredede bygning omkring år 1900. Her fik det hvidpudsede anlæg kamtakkede gavle og kviste, røde tegltage og kobberklædte tårnspir helt i historicismens ånd.
.

I Holbæk Kommune findes kun få middelalderlige borge og voldsteder. Ældre efterretninger og sagn udpeger flere mulige borge, og der kan indgå rester af middelalderens borgbygninger i områdets mange endnu eksisterende herregårde. Kongemagten er kun repræsenteret som bygherre af Holbæk Slot, de øvrige voldsteder i området er anlagt af medlemmer af lokale stormandsslægter.

De mange herregårdsanlæg i kommunen repræsenterer byggerier fra middelalderen til 1900-tallet. Torbenfeld er en søborg fra middelalderen og rummer bygningsdele fra perioden. Fra renæssancen kan man opleve bygningselementer på Hagestedgård, Kongsdal, Vognserup, Aastrup og ikke mindst Løvenborg, hvor også en imponerende sandstensportal fra 1634 kan ses. Også Knabstrup og Tølløsegård er vægtige godser fra renæssancen, men deres hovedbygninger er senere blevet nyopført. En række klassicistiske bygninger fra første halvdel af 1800-tallet kan ses i Agersvold, Bjergbygård, Dønnerup, Eriksholm og Holbæk Ladegård. Den historicistiske byggestil i slutningen af århundredet er repræsenteret ved Bonderup, Gislingegård, Hørbygård, Toftholm og ombygningerne på Knabstrup og Torbenfeld. Merløsegård og Tølløsegård er de nyeste med nyopførelser i hhv. 1928 og 1942.

Middelalder

Holbæk Slot lå tæt ved Holbæk Fjord i den nordvestlige udkant af Holbæks middelalderlige bykerne. Af slottet er i dag kun bevaret en rest af voldgraven samt murværk i kælderen af et hus. Et af de private borganlæg findes ca. 700 m sydvest for herregården Knabstrup. Her findes forgængeren, Knapstrup Voldsted, hvis første kendte ejer var Niels Henriksen, som fik fradømt Knapstrup for majestætsfornærmelser før 1289. Sigersholm Voldsted i Holmeskov er ikke nævnt i skriftlige kilder, og derfor vides intet om bygherren. Det består af en 5 m høj uregelmæssig, firsidet borgbanke med en overflade på 14 x 14 m.

På Stensbjerg midt på Orø oplyser ældre efterretninger, at der fandtes et voldsted med vold og voldgrave og synlige fundamenter af en bygning. Mellem brokkerne skal der tillige være fundet tilhuggede kalkstenskvadre.

Klassicisme

I bunden af Isefjord lyser Eriksholms hvide hovedbygning spektakulært op i fjordlandskabet. En fransk have om kranser huset og går næsten til vandkanten. Hovedbygning og park gennemgik i perioden 2002‑09 en større renovering og blev i 2014 solgt til investeringsrådgiveren Ole Nielsen.

Historicisme

Torbenfelds hvidkalkede hovedbygning ligger på en holm i Torbenfeld Sø. Anlæggets tredeling med selve borggården på den yderste holm, den gamle forborg (nu staldgård) i næste led og avlsgården på søbredden vidner om middelalderens forsvarshensyn. Peter og Christina Treschow har siden 1985 stået i spidsen for Torbenfeld Gods, som driver et omfattende skov- og landbrug.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder