Sigersholm Voldsted i Holmeskov er ikke nævnt i skriftlige kilder, og derfor vides intet om bygherren. Det består af en 5 m høj uregelmæssig, firsidet borgbanke med en overflade på 14 x 14 m. Den er omgivet af en tør 4‑12 m bred voldgrav, som på ydersiden er befæstet bag en 2 m høj ringvold. Yderst findes endnu en voldgrav med en foranliggende ringvold. Voldstedet blev udgravet af Nationalmuseet i 1922, som undersøgte fundamentet af et tårn af tømmer eller bindingsværk på toppen af borgbanken.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Holbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder