Ahlgade er en del af Holbæks centrale handelsområde, der også omfatter bl.a. Smedelundsgade og Nygade. I handelsområdet, der ligger syd for Holbæk Havn, findes også byens bibliotek, Holbæk Museum og Holbæk Arrest. I baggrunden Michael Kviums gavlmaleri fra 2017.
.
Befolkning og areal i Holbæk Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Holbæk 1787-2020.
.
Med udsigt til Holbæk Fjord og tæt på byens centrum har byggeriet på Holbæk Havn, i området omkring Krags Brygge og Isefjords Allé, en eftertragtet beliggenhed. Flere lejlighedskomplekser er de seneste år skudt op i området. De har navne som Vestbryggen, Østbryggen og Holbæk Havneby. Centralt på fotoet ses Holbæk Fjordtårn, der stod indflytningsklart i december 2019.
.

Holbæk har en befolkning på 28.833 og et areal på 13,9 km2 beliggende langs Holbæk Fjord. Hovedgaden Ahlgade og dens forlængelse Labæk i den nordlige del af byen ligger på en morænekam, hvorfra smalle stræder med lave ældre og nyere huse på en skrænt fører ned til Havnevej. Havneområdet er under omdannelse. Trafik- og fiskerihavnen har således givet plads til et maritimt museum med værksted samt til caféer, restauranter, en marina og boligblokke, hvoraf højhuset Holbæk Fjordtårn på 17 etager sammen med Holbæk Havneby i Kanalstræde er de mest markante. Fra havnen er der færgeforbindelse til Orø. Den sydlige del af byen ligger i et bølget morænelandskab i 30‑40 m’s højde.

Nygade er byens gågade og rummer sammen med det brede torv i Ahlgade specialbutikker og servicevirksomheder, mens dagligvarer især udbydes i supermarkederne i Smedelundsgade. Et indre ringgadesystem fører den gennemkørende trafik uden om centrum, mens to parallelle veje syd for byen, Skagerakvej og Omfartsvejen, letter den nordvest-sydøst-gående trafik.

For at aflaste byens centrum og lette oplandshandelen er Holbæk Megacenter med arealkrævende virksomheder anlagt ved Stenhusvej, hvor den møder Omfartsvejen syd for byen. Indtil midten af 1960’erne boede de fleste i enfamilieshuse og dobbelt- eller rækkehuse; men herefter tog etagebyggeriet over, fx i Ladegårdsparken og Knudskovparken ved Skagerakvej. I 00’erne blev et nyt boligkvarter anlagt syd for marinaen med store luksusboliger i forskellige stilarter.

Holbæk Sportsby er etableret ved Omfartsvejen i syd. Her er byens idrætsfaciliteter samlet. Dette har affødt nybyggeriet Holbæk Have med op til ti etager på de idrætsarealer, der blev frie ved oprettelsen af Sportsbyen. Byens industriarealer er under afvikling og får ofte nye funktioner som boligområder, fx seniorbofællesskabet Jernalderen på den tidligere støberigrund og etagebyggeriet ved Vølundsvej.

Det centrale Holbæk, 2020. Ahlgade er sammen med gågaden Nygade, der fører op til stationen, byens vigtigste handelsområde med udvalgsvarer, restauranter og caféer. Sankt Nikolai Kirke midt på kortet ligger omtrent på den tidligere middelalderkirkes plads. Holbæk Museum ligger i Klosterstræde ved kirken. I kortudsnittets sydlige kant ses en del af byens uddannelsesinstitutioner og Holbæk Sygehus.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Holbæk er nævnt første gang i *1199 (afskrift ca. 1440) i formen Holbek. Den ældste originalform Hulæbæck er nedskrevet engang mellem 1253 og 1274. Yngre former er fx 1362 Holebec, 1407 Holbeke og 1469 Holbeck. Fra 1500-tallet og frem har alle former af navnet kun to stavelser. Forleddet er substantivet gammeldansk hola, der betyder »kløft, hulning«, og efterleddet er substantivet bæk. Oprindelig betegner navnet således den bæk, som bebyggelsen opstod ved. Navnet på bækken betyder »bækken, der løber gennem en hulning«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer