Befolkning og areal i Holbæk Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Tølløse 1921-2020.
.

Et fint lag af sne har lagt sig på perronen på Tølløse Station en kold aften i slutningen af februar 2017. Stationen fik i 2014 ny gangbro og nye elevatortårne. Fra foråret 2020 og frem til efteråret 2021 bliver strækningen Roskilde-Holbæk elektrificeret og får nyt signalsystem. Nye eltog på strækningen betyder mindre CO2 end fra de gamle dieseldrevne tog og færre støjgener for banens naboer. For Tølløses mange pendlere betyder eltogene også højere gennemsnitshastighed og dermed bedre mulighed for, at køreplanen kan holdes.

.

Tølløse har en befolkning på 3.795 og et areal på 2,6 km2. Byen ligger centralt på Sjælland i et småbakket morænelandskab. Indtil sidste del af 1900-tallet lå forretningskvarteret ved baneoverskæringen Tølløsevej/Kvarmløsevej med dagligvarer og specialforretninger, men handelscenteret er flyttet mod vest, og dagligvarerne handles nu i og omkring Centertorvet.

Byens befolkningsvækst har resulteret i parcelhusbyggeri syd for byen ved udstykning af Sejergårdens jord, nord for banen i Hjertebjærgparken i Kvarmløse og i den vestlige del af Tølløse. Rækkehuse ses på den tidligere teglværksgrund, nu Pilevej, og på Lidtgodtvej. I 1980’erne blev der bygget lejligheder, Bymidten, på mejerigrunden, og senest er der i 00’erne og 2010’erne rejst ældreboliger i Solparken nær stationen.

Det centrale Tølløse, 2020. Jernbanen deler byen i to, der forbindes med en viadukt. Mod sydøst deler skinnerne sig i retning mod hhv. Roskilde og Slagelse. Vest for kortudsnittet ligger byens rekreative område Nederskoven. Byens forretningsliv er koncentreret i og omkring Centertorvet. Industriområdet ligger nord for byen ved Hjortholmvej uden for kortudsnittet.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Tølløse er tidligst omtalt *1321‑23 (afskrift 1370‑80) i formerne Tøllesa og Thølløsæ. Ældste originalform er 1326 Thelese. Yngre former er fx 1493 Tylløsse og 1546 Tølløsse. I matriklen 1664 findes formen Thølløse. Forleddet er formentlig et gammeldansk substantiv *thyl med betydningen »noget hævet, (op)svulmet« sigtende til et bakket terræn ved lokaliteten. Efterleddet er substantivet gammeldansk løse, der betyder »lysning«. Navnets betydning er da »lysningen ved forhøjningerne«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Holbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer