Faktaboks

Leif Ragn-Jensen
Født
17. april 1911, København
Død
28. juni 1993, Silkeborg
Titel
Maler, tegner, illustrator
Virkested
Danmark

Biografi

Leif Ragn-Jensen tegnede allerede i drengeårene dyr og fugle i naturen. Tidligt i sin karriere valgte han at hellige sig tegningen og slog sig ned i Midtjylland, hvor han forenede interessen for jagt med tegningen. R.-J. tegnede med pen detaljeret skovens og markens fugle, dyr, forskelligartede landskabstyper og landsbyer i en effektfuld streg. Det medførte adskillige illustrationsopgaver i bøger om jagt og dyreliv. Evnen til at gengive det enkelte dyrs særpræg og karakteristika samt udtrykke såvel naturens idyl som dens barske realisme giver tegningerne et pædagogisk aspekt. Det førte i 1950- og 60erne til udsmykninger af flere nyopførte jyske skoler med naturbilleder enten som vægdekorationer eller som oliemalerier. Den nøjagtige beskrivelse af dyr og deres miljøer placerer inden for dansk tegnetradition R.-J.s tegninger tæt på Johannes Larsens, dog arbejdede R.-J. med lidt større åbenhed i stregføringen end forgængeren. R.-J. søgte i sine naturalistiske fugle- og dyregengivelser at tilgodese den naturinteresserede betragters ønske om, at et motiv skal afspejle virkeligheden.

Genealogi

Ragn-Jensen, Leif, 1911-1993,tegner, illustrator og maler. *17.4.1911 i Kbh., †28.6.1993. i Silkeborg, begr. smst. (Vestre). Døbt Leif Ragnar Jensen. Forældre: Malerm. Jens Alfred J. og Inger Alfrida Rasmussen. ~28.7.1940 i Glyngøre med Johanne Elise (Musse) Hausgaard Priess, *9.11.1910 i Sæby ved Sallingsund, datter af fiskeeksportør Anders Martin P. og Elna Hausgaard.

Uddannelse

Skovfogedeksamen 1932; senere skytteudd. på Gavnø; som tegner og maler autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links