Akvarel af Ole Jørgen Rawert af Lilleborg i Almindingen fra 1821.
.

Lilleborg er en tidligere borg, i dag borgruin, beliggende i Almindingen på Bornholm.

Lilleborg blev formentlig grundlagt omkring 1150 i Vester Herred, og var i tidlig middelalder i kongemagtens besiddelse. Borgen afløste Gamleborg – ligeledes i Almindingen. Angivelig blev »kongens fæste« stormet og ødelagt i 1259 under striden med ærkebiskop Jakob Erlandsen, men de arkæologiske fund fra borgen viser, at den har været beboet frem til ca. år 1300.

Borgen anlagdes på en 16 m høj klippeknude i Borresø. En ringmur beskyttede et areal på ca. 75 × 41 m. Adgangen til borgen var på sydøstsiden af klippen, hvor man fra en pælebro over søen nåede frem til en vej, der førte op til borggården. Den blev forsvaret af et hjørnetårn på 9,5 × 9,5 m med 2,4 m tykke mure.

Byggematerialet var kampesten med bygningsdetaljer af teglsten og sandsten. Op mod søndre ringmur lå et ca. 25,5 m langt hus, der var delt i to rum. Mod nord lå et mindre hus på ca. 10 × 8 m, der ligeledes var delt i to rum. Der har været flere bygninger, men der er kun få spor tilbage heraf. Uden for ringmuren på den vestlige og østlige del af klippeplateauet har der stået nogle mindre bygninger, formentlig stalde og lader.

I begyndelsen af 1800-tallet blev dele af murene frilagt, og i årene 1887‑1923 og 1954‑57 gennemførte Nationalmuseet udgravninger på stedet. Her fremkom et stort fundmateriale, bl.a. 268 mønter, værktøj, våben og keramik.

I 2010 blev der i forbindelse med en restaurering af ruinerne foretaget en mindre undersøgelse, som påviste, at stedet også har været bebygget i jernalderen.

Videre læsning

Læs mere om tilflugtsborge og voldsteder på Bornholm

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder