.

Navnet Bornholm, tidligere bl.a. kaldet Borringholm, betyder oprindelig »Øen Borghund« eller »Borghundbeboernes ø«. Det er dog ikke uden grund, at navnet på øen midt i Østersøen siden er tolket i betydningen »borgenes ø«: Bornholmerne har i kraft af øens beliggenhed kunnet drage fordel af gode handelsforbindelser, men samtidig har de været sårbare over for fjendtlige overfald.

Oldtid

Forsvaret på Bornholm bestod i oldtiden af varslingssystemer, volde og spærringer – og ikke mindst borge, hvor befolkningen kunne søge tilflugt.

Tilflugtsborgene ligger tilbagetrukket fra kysten med godt udsyn og omgivet af vådområder. Af deres oprindelige konstruktion er imidlertid kun fragmenterede voldforløb bevaret til i dag.

Bornholms bedst kendte tilflugtsborg er Gamleborg i Almindingen.

Den anden Gamleborg, som ligger i Paradisbakkerne, er formentlig Bornholms ældste tilflugtsborg, idet der her er gjort fund dateret til bronze- og jernalderen. Borgen er omgivet af en del bautasten, der kan have fungeret som symbolsk eller magisk forsvar. Dette ses også omkring de to tilflugtsborge i Rø, som endnu ikke er arkæologisk undersøgt og derfor fortsat udaterede.

Derudover blev der i første århundrede efter Kristi fødsel opført en tilflugtsborg, som nu kaldes Ringborgen på Rispebjerg eller Borren, hvor der i yngre stenalder lå en samlingsplads. I området omkring Rispebjerg findes også en række jernaldergrave, der måske knytter sig til ringborgen.

Middelalder

I 1149 blev tre af øens fire herreder (Rønne Herred fulgte efter i 1327) overdraget til ærkebispesædet i Lund, som efterfølgende varetog forvaltningen af øen igennem størstedelen af høj- og senmiddelalderen. I tidlig middelalder var de to større borganlæg, Gamleborg og Lilleborg i Almindingen, dog i kongemagtens besiddelse. I slutningen af 1200-tallet indledte ærkebiskop Jens Grand formentlig opførelsen af Hammershus, hvorfra øen blev administreret i resten af middelalderen. Opførelsen menes at hænge sammen med den konflikt mellem kirke og kongemagt, der opstod i anden halvdel af 1200-tallet.

Lilleborg blev formentlig grundlagt omkring 1150.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder