Allerød Bibliotek var engang hovedsæde for møbelfabrikken Fritz Hansen. Bygningens industrielle fortid danner også inspiration for tilbygningen fra 2014‑15, der ses til venstre i billedet. Tilbygningen har shedtag, en tagkonstruktion, der ellers er kendetegnende for erhvervs- og industribygninger. Primus Arkitekter har stået for ud- og ombygningen af biblioteket. Omkring biblioteket og kulturhuset er anlagt Byens Plads efter tegninger af GHB Landskabsarkitekter.
.

Lillerød Sognegård med præstebolig er opført i begyndelsen af 1980’erne og tegnet af Max Brüel. Facaderne er røde teglsten, og materialemæssigt refererer bebyggelsen til den gamle kirkebygning. Centralt i byen ligger en bebyggelse udformet som en moderne fortolkning af landsbyhuset, tegnet af Vandkunsten i 1986. I midten af 1970’erne igangsatte man en byplan for bymidten, som i store træk er fulgt siden. Heriblandt Torvestrædet med butikker og boliger opført i begyndelsen af 1990’erne med Gunnar Bertelsen som arkitekt.

I midten af 1990’erne blev hovedgaden, M D Madsensvej, omlagt til gågade med et moderne design af belægninger, belysning, byinventar og beplantning udformet af GHB Landskabsarkitekter. En markant bygning er M D Madsensvej 8‑10 tegnet af den lokale arkitekt Georg Jensen.

Tilbage i 1950’erne opkøbte et forudseende sogneråd flere gårde nord for Allerød Station og bad det københavnske arkitektfirma Skaarup & Jespersen A/S Arkitekter og Byplanlæggere (i dag Sweco) udføre en samlet byplan for området.

Som nabo til Engholmkirken ligger erhvervsområdet Engholm med erhvervsbygninger, herunder Matas’ hovedkontor af Schmidt Hammer Lassen Architects samt Hewlett-Packard tegnet af Hvidt & Mølgaard. Allerød Rådhus er oprindelig en erhvervsbygning fra år 2000 tegnet af Vandkunsten til virksomheden Crimp. Vandkunsten stod også for transformationen til rådhus i 2004. I Allerød Idrætspark er der i 2013 opført et nyt, energineutralt klubhus med Christensen & Co som arkitekter. Vandkunsten står også bag industribygningen Crimpgården i den nordlige ende af Lillerød fra 1985.

Allerød Gymnasium er opført i 1980 og tegnet af Mangor & Nagel med en tilbygning af Rønnow arkitekter i 2013 og endnu en af Sweco i 2015. Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter står bag haveanlægget ved Allerød Gymnasium. For at modsvare de store rødstensvolumener er anvendt store, markante beplantninger; bl.a. består indgangen af seks græsklædte felter med ca. 100 ahorn i taktfaste rækker, og på idrætsanlæggets skråninger er der plantet høje træer.

Videre læsning

Læs mere om Lillerød

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur