Lindegade 14, Christiansfeld ligger på Lindegade 014 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Huset er opført omkring år 1794, og har tidligere været beboet af Niels Johannes Holm, som stiftede brødremenighedens danske missionsforening.

Lindegade 14 er del af de beboelseshuse, der blev anlagt langs Lindegade da Christiansfeld blev grundlagt i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund. Lindegade er del af den oprindelige H-formede byplan, hvor kirkepladsen forbinder de to hovedgader, Lindegade og Nørregade.

Huset benyttes i dag til privat beboelse

Beskrivelse

Lindegade 14 er et halvt dobbelthus beliggende på den sydlige side af Lindegade. Bygningen er opført i hvidmalet murværk med sort sokkel og afvalmet tag af røde vingetegl. I rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel, skaft og gesims, og i tagfladen på hver side af bygningen sidder en smal kvist. Den vestlige gavl er beklædt med lodrette brædder, og på samme gavl er en påmuret sidebygning. I forlængelse heraf er et sidehus. Begge fremstår med blank mur af gule sten mod gaden og på langsiden. Sidebygningens tag er belagt med tagpap, og det bagvedliggende sidehus har rødt tegltag. Sidehuset har en skorsten ved gavlen og mod gården er væggene pudsede og malet gule.

I det indre er bygningen præget af en delvist oprindelig planløsning med relativt små rum fordelt med stuer mod gaden og køkken samt bad mod gården.

Miljømæssig værdi

For Lindegade 14 er de miljømæssige værdier knyttet til bygningens placering i den historiske husrække langs Lindegade, hvor den indgår i et særdeles homogent og sammenhængende miljø, med stærke rumlige kvaliteter. Dette kommer både til udtryk ved de enkelte bygningers skala, såvel som ved de pauser mellemrummene imellem bygningerne skaber. Endvidere bidrager den smalle og langstrakte grund til at formidle historien om de særlige og ensartede udstykninger af grunde, der er gennemgående for den sydlige del af Lindegades oprindelige bebyggelse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens oprindelse som del af det tidlige Christiansfeld, som blev opført af Hernhutterne. Særligt i beboelseshusene langs Lindegade og i den historiske bykerne, ses en stor samhørighed af detaljer og håndværksmæssig udførelse. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i planløsningen med beskedne rumstørrelser samt i disponeringen med stuen mod gaden og køkken og bad mod gården. Endelig er der kulturhistorisk værdi i den særegent smalle og langstrakte grund, som er helt særlig for den oprindelige del af byen, og hvis udstrækning er bestemt af, at hele byen blev "sat af" på bar mark, med ensartede matrikler udmålt i en bredde på 40 hamborgalen.

Arkitektonisk værdi

For Lindegade 14 er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med taktfast facade, hvor de ensartede vinduer og den næsten ubrudte, opskalkede tagflade giver bygningen et roligt og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links